De huisartsen van dit gezondheidscentrum werken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Eerstelijn (NIVEL) en met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van de Vrije Universiteit. Dit betekent dat medische gegevens van alle patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs aan medische studenten en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg die huisartsen bieden.

Welke gegevens worden verzameld? Het NIVEL verzamelt onder de naam ‘Zorgregistraties Eerste Lijn’ in heel Nederland bij huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere hulpverleners een aantal in de computer vastgelegde medische gegevens, zoals de hulpvraag van patiënten, de gestelde diagnoses en de aan patiënten geleverde zorg. Het ANH verzamelt vergelijkbare gegevens, maar dan alleen bij huisartsen en praktijkondersteuners.

Wat is het beoogde doel? Het doel van het NIVEL is een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidsproblemen waarmee patiënten op het spreekuur komen en van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder strikte voorwaarden ook gebruikt worden door beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en overheid voor het verder verbeteren van de gezondheidszorg. Het doel van het ANH is vooral huisartsen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit maar ook medische studenten te ondersteunen bij hun studie.

Hoe wordt mijn privacy beschermd? Omdat het om het verzamelen van medische gegevens gaat is het van groot belang dat deze gegevens echt vertrouwelijk en anoniem aangeleverd worden en dus nooit herleidbaar zijn tot individuele personen. Daarom wordt extra veel zorg besteed aan het beschermen van de privacy van patiënten en de deelnemende zorgverleners. Er wordt dan ook nauwkeurig gewerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bezwaar maken. Als u ondanks deze zorgvuldige procedure bezwaar heeft tegen het gebruik van gegevens over de zorg die aan u is geleverd dan kunt u dit kenbaar maken bij de huisarts of de assistent. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt.

Waar kan ik terecht voor vragen? Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de huisartsenpraktijk.

Als u meer wilt weten over de resultaten van het door de beide genoemde instellingen uitgevoerde onderzoek kunt u de website van het NIVEL of van het ANH bezoeken.

www.nivel.nl/zorgregistraties  en www.anh-vumc.nl