Op vrijdag 17 maart zijn patienten van dokter Hoogerheide van harte uitgenodigd voor de afscheidsreceptie.
Tussen 4 en 7 uur bent u welkom om mw. Hoogerheide gedag te zeggen.

Wij zijn dan gewoon telefonisch bereikbaar, maar de balie is gesloten.