In dit onderzoek onderzoeken we of psychosomatische therapie gegeven door een gespecialiseerde oefentherapeut of fysiotherapeut ervoor kan zorgen dat mensen met langdurige lichamelijke klachten minder last hebben van hun klachten en beter kunnen functioneren. Het CORPUS onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek van het Amsterdam UMC locatie VUmc in samenwerking met het Radboud UMC en de Hogeschool van Amsterdam.

Mensen die last hebben van lichamelijke klachten gaan naar de huisarts. De huisarts doet dan onderzoek en verwijst zo nodig naar een specialist. Soms wordt er ondanks veel onderzoeken geen oorzaak voor de lichamelijke klachten gevonden. Wij denken dat er voor langdurig bestaande lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak wordt gevonden een nieuwe aanpak mogelijk is.

Deze nieuwe aanpak heet psychosomatische therapie en wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten of oefentherapeuten gespecialiseerd in de behandeling gericht op zowel de lichamelijke klachten als op de psychische en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op de lichamelijke klachten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat de psychosomatische therapie werkt, maar dat we het nog niet zeker weten.

Wilt u meer weten over het CORPUS onderzoek, stuur dan gerust een mail naar de promovendus van dit onderzoek: Margreet Wortman (m.wortman@amsterdamumc.nl of corpus@amsterdamumc.nl).