Heeft u van ons een uitnodigingsbrief ontvangen voor de griepprik ? En kon u niet komen op 5 of 15 november ? Komt u dan  met deze brief  op dinsdagochtend 19 november tussen 9 en 12 uur  en meld u bij de balie. U wordt dan zo snel mogelijk toch nog gevaccineerd.