Wij hebben uitsluitend spreekuur volgens afspraak. Hier leest u wanneer uw huisarts spreekuur houdt.

online
Wilt u snel en gemakkelijk een afspraak maken bij uw huisarts? Dat kunt u zelf regelen online via het online afsprakenformulier op deze website of via ons patiëntenportaal.

telefonisch
U kunt ook tussen 08:00 en 17:00 uur bellen met de praktijk om telefonisch een afspraak te maken. Om te beoordelen op welke termijn u moet worden gezien en hoeveel tijd er voor deze afspraak nodig zal zijn, zal de assistent naar de aard van uw klachten vragen (triage). Ook kan de assistente u in overleg met de huisarts adviezen geven voor uw klachten.

Een reguliere afspraak duurt 15 minuten, meestal genoeg voor één klacht. Bij meerdere klachten of een ingewikkeld probleem, verzoeken wij u dit aan de assistent te melden. Er wordt dan een langere afspraak ingepland.

Indien u niet op een afspraak kunt komen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te zeggen. Hiermee geeft u andere patiënten de gelegenheid nog een afspraak te maken. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening gebracht worden.