Medische – en gezondheidsverklaringen
De huisarts is niet de aangewezen persoon om schriftelijke of mondelinge verklaringen af te geven. Voorzover de instelling geen genoegen neemt met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij zelf een onafhankelijke arts aan te wijzen voor een onafhankelijke beoordeling. Een zogenoemd weigeringsbriefje is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch bij de assistente en ook hier te downloaden. weigeringsbriefje-Nederl.-Arab

Meer informatie over verwijsbrieven kunt u vinden op de verwijswijzer: www.verwijswijzeramsterdam.nl

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Onze huisartspraktijk doet mee aan wetenschappelijk onderzoek, het CORPUS onderzoek.

In dit onderzoek onderzoeken we of psychosomatische therapie gegeven door een gespecialiseerde oefentherapeut of fysiotherapeut ervoor kan zorgen dat mensen met langdurige lichamelijke klachten minder last hebben van hun klachten en beter kunnen functioneren. Het CORPUS onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek van het Amsterdam UMC locatie VUmc in samenwerking met het Radboud UMC en de Hogeschool van Amsterdam.

Mensen die last hebben van lichamelijke klachten gaan naar de huisarts. De huisarts doet dan onderzoek en verwijst zo nodig naar een specialist. Soms wordt er ondanks veel onderzoeken geen oorzaak voor de lichamelijke klachten gevonden. Wij denken dat er voor langdurig bestaande lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak wordt gevonden een nieuwe aanpak mogelijk is.

Deze nieuwe aanpak heet psychosomatische therapie en wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten of oefentherapeuten gespecialiseerd in de behandeling gericht op zowel de lichamelijke klachten als op de psychische en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op de lichamelijke klachten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat de psychosomatische therapie werkt, maar dat we het nog niet zeker weten.

Psychosomatische therapie is een behandeling op maat, aangepast aan de klachten die de patiënt ervaart en richt zich op het verbeteren van functioneren door o.a. uitleg over de ervaren klachten zodat signalen van het lichaam en de klachten beter worden begrepen; lichaamsgerichte therapie zoals bewustwordings-, ontspannings- en ademoefeningen en gesprekken om meer inzicht te krijgen in de klachten, gedachten, gevoelens en gedrag die invloed hebben op de klachten. De kosten van de psychosomatische therapie worden vergoed door de aanvullende verzekering en indien de patiënt geen aanvullende verzekering heeft worden de kosten van het onderzoek vergoed.

Wilt u meer weten over het CORPUS onderzoek, stuur dan gerust een mail naar de promovendus van dit onderzoek: Margreet Wortman (m.wortman@amsterdamumc.nl of corpus@amsterdamumc.nl).