Medische – en gezondheidsverklaringen
De huisarts is niet de aangewezen persoon om schriftelijke of mondelinge verklaringen af te geven. Voorzover de instelling geen genoegen neemt met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij zelf een onafhankelijke arts aan te wijzen voor een onafhankelijke beoordeling. Een zogenoemd weigeringsbriefje is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch bij de assistente en ook hier te downloaden. weigeringsbriefje-Nederl.-Arab

Meer informatie over verwijsbrieven kunt u vinden op de verwijswijzer: www.verwijswijzeramsterdam.nl