Ouder- en Kindteams Amsterdam
In gezondheidscentrum Oosthoek is een consultatiebureau van het Ouder-en Kindteam gevestigd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. U kunt hier terecht met alle vragen over de gezondheid, het opvoeden en opgroeien van uw kind.

Medewerkers:

De verpleegkundige:
Lia Denekamp

 

 

 

 

De consultatiebureau-arts:
mw. N. Hengelmolen

 

 

 

 

 

Hoe werkt het consultatiebureau?
Als u uw huisarts in het gezondheidscentrum heeft, kunt u ervoor kiezen om met uw pasgeboren kind naar het consultatiebureau in het gezondheidscentrum te gaan. Dit kunt u regelen met de verpleegkundige van het zogenoemde screenteam (GGD) die op de zesde dag na uw bevalling bij u thuis komt en de baby een hielprik geeft. Vertel haar dan duidelijk dat u kiest voor het consultatiebureau van uw eigen huisarts in het gezondheidscentrum. Als uw kind 14 dagen oud is zal de verpleegkundige van het consultatiebureau bij u thuis komen voor een kennismakingsbezoek.

In het eerste levensjaar van uw kind zult u minimaal acht keer opgeroepen worden voor het consultatiebureau. Op het consultatiebureau ziet u altijd de verpleegkundige en op afgesproken tijden de arts (4 wkn, 3 mnd, 6mnd, 9 mnd, 14 mnd, 2 jr, 4 jr.). Uw kind wordt gemeten en gewogen, krijgt de noodzakelijke inentingen en wordt gevolgd in zijn/haar groei en ontwikkeling.
U kunt altijd alle vragen stellen die u heeft. Een bezoek aan het consultatiebureau duurt ongeveer 15 minuten.

Als u vragen heeft over de opvoeding, bijvoorbeeld over huilen, slaapproblemen, eetgewoonten of het gedrag van uw kind waar meer tijd voor nodig is, kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige bij u thuis of op het consultatiebureau. Zo kunt u samen wat dieper ingaan op en wat langer stilstaan bij uw vragen. U kunt ook eventueel verwezen worden naar de opvoedadviseur, de huisarts of het maatschappelijk werk.

Afspraken maken en veranderen
Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u dagelijks bellen met het stedelijk afsprakenbureau op telefoonnummer 020 – 581 40 80.
Dit afsprakenbureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Het telefonisch spreekuur
Het telefonische spreekuur voor vragen en advies:
Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur op telefoonnummer: 020 – 581 40 80.

Inloopspreekuur
Op dinsdagen van 13.30 – 14.00 uur is er een inloopspreekuur.

Zwangerschapscursussen
U kunt u bij het afsprakenbureau – mits u zwanger bent of pas bevallen – ook aanmelden voor de aangeboden cursussen ‘Rondom de Geboorte’.
Kijk voor meer informatie op www.rondomdegeboorte.nl

Verder
Op www.groeigids.nl vindt u allerlei informatie die van toepassing is op uw opgroeiende kind.
Tenslotte vindt u antwoord op veel vragen over het opvoeden op www.positiefopvoeden.nl