Er zijn 2 praktijkondersteuners voor de GGZ in het gezondheidscentrum:

  • Zohra Ajaarouj houdt spreekuur op woensdag
  • Laura Schutte houdt spreekuur op maandag of donderdag

U kunt door de huisarts naar de spreekuren van de praktijkondersteuners verwezen worden. De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.

Binnen de SAG gezondheidscentra werken al ruim 10 jaar praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) die laagdrempelige zorg bieden in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen, zoals:

  • depressieve klachten
  • crisis/voorbijgaande stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/isolement.

Sinds 1 januari 2010 maakt een nieuwe financieringsregeling het mogelijk om als gezondheidscentra zelf een POH GGZ in dienst te nemen. Hiermee wordt de regie bij de huisarts gelegd in plaats van bij een tweedelijns instelling. De SAG koos voor detachering van de SPV-ers van Arkin en GGZinGeest die al op de gezondheidscentra werkten.