Bij de praktijkondersteuners kunt u terecht voor behandeling van chronische ziekten, zoals diabetes, astma/COPD, preventie hart – en vaatziekten, stoppen met roken, ouderenzorg. U kunt door uw huisarts naar deze spreekuren verwezen worden. De praktijkondersteuner komt als dat nodig is ook bij patiënten thuis.

Rob Verdaasdonk – praktijkondersteuner ouderenzorg en brede-pratijkverpleegkundige.

Tanja Promes – praktijkondersteuner Diabetes, astma/COPD, CVRM, stoppen met roken.

Wafae Bounou – praktijkondersteuner o.a. voor CVRM, longfunctieonderzoeken en Diabetes.

Wat doen praktijkondersteuners ?

  • Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
  • Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
  • U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
  • Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek of een vaatonderzoek.
  • De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of u voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is.

 

Lia Denekamppraktijondersteuner Jeugd

Lia Denekamp is zowel onze consultatiebureau-verpleegkundige (voor kinderen van 0-4 jaar) als praktijkondersteuner jeugd. Als praktijkondersteuner Jeugd  kan zij ondersteunig bieden bij allerlei problemen en vragen voor onze patienten in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Er is wekelijks een spreekuur. Uw huisarts kan u doorverwijzen.